FLORIO d.o.o.

PUNI NAZIV: FLORIO d.o.o. za turizam i turistička agencija
ADRESA: 20236 Mokošica, Za Belendinovo 39
OIB: 39166651952
TELEFON: 020/612321
TELEFAX: 020/452319
DJELATNOST: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.